To main content

Urne fra Shanghai

Denne urnen var en gave fra "Nordmænd i Shanghai" gitt ved kroningen av Kong Haakon og Dronning Maud i 1906.

Shanghai er en av Kinas største byer, og beliggenheten ved en av de mest trafikkerte vannveiene i Yangtzedeltaet gjorde tidlig byen til en viktig havneby. Kina var et proteksjonistisk og lukket land frem til Nanking-traktaten av 1842, hvor det ble tvunget til å åpne for handel med utlandet. Shanghai ble deretter en viktig internasjonal eksport- og importhavn, og fra 1854 var det utlendinger som kontrollerte det kinesiske tollvesenet. I 1906 arbeidet de fleste nordmenn i Shanghai innen sjøfart, men også i det internasjonale tollvesenet, som misjonærer, ingeniører, forretningsfolk eller som medlemmer i utenrikstjenesten.

Historikk

Urnen fra "Nordmænd i Shanghai" gitt ved kroningen i 1906 er et eksempel på den sterke tilhørighet nordmenn i utlandet følte for hjemlandet og det nye norske kongehus. Kroningsdagen ble endog feiret i Shanghai av nordmenn og utvalgte gjester. Jarlsberg Amtstidende (11. august 1906) og Morgenbladet (8. august) meddeler at det ble feiret i den engelske klubben og ved en dampskiptur opp ”Whampoafloden”.

Utforming

Urnen er antatt utført av Cheung Shing. Den er utsmykket med klassiske kinesiske dekorelementer som dragehanker og bambusgrener. Urnen er kronet med en pagode i miniatyr. Pagodene er buddhistiske monumenter, og kan i denne sammenheng være tenkt som et lykkebringende element. Drageornamentikken gjentas på urnens korpus. I Kina regnes dragen som hellig og velgjørende, bringer av velsignelser, glede og lykke. Med dette i mente kan en vel trygt si at dette var en meget passende kroningsgave.

Materiale

Sølv og tre

Mål

Høyde: 86,5 cm

Inventarnummer: DKS.014557
 

04.06.2012

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook
Links