To main content

Portrett av Kong Carl Johan

Dette portrettet av Kong Carl III Johan henger i dag i Bernadottesalongen på Det Kongelige Slott, og er malt av Caroline Cathinca Engelhardt.

Engelhardt (1845-1926)var født i Købehavn og tok sin kunstnerutdannelse i Düsseldorf og Paris. Hun bosatte seg i London på begynnelsen av 1880-tallet etter å ha oppholdt seg i flere byer rundt i Europa; i 1875 var hun blant annet i Christiania og Stockholm. Produksjonen hennes består først og fremst av genremalerier og portretter.

Bakrunnen for portrettet

Engelhardts portrett ble bestilt av Kong Oscar II i 1875, i forbindelse med avdukingen av Carl Johan-statuen på Slottsplassen. Maleriet var en del av Kong Oscar IIs ”dynastiske program”. Han ønsket å samle avbildninger av alle medlemmene av Bernadotte-slekten på Slottet i Christiania for å legitimere sin egen posisjon som unionskonge. Portrettet viser Kong Carl Johan i helfigur, i marskalkuniform med svenske ordener (Sverdordenen, Serafimerordenen og Carl XIIIs orden).

Posituren er identisk med den vi finner i portrettet malt av Francois Gérard (1770-1837) etter at Carl Johan var blitt valgt til svensk tronfølger i 1810. Han lot seg male i svensk embetsmannsuniform mens han fremdeles var i Frankrike, og sendte portrettet til sin adoptivfar, Kong Carl XIII.

Gérards portrett skal ha vært Kongens foretrukne fremstilling av seg selv. Sammenlignet med andre portretter og karikaturer er både Gérards helfigurs skisse (som befinner seg i Universitetsbibliotekets billedsamling i Oslo) og selve portrettet relativt flatterende.

Sir Hudson Lowe, guvernør på St. Helena under Napoleons fangenskap der, hadde truffet Jean Baptiste Bernadotte i salongen til Madame de Staël i Paris. Han skal ha bemerket at den senere unionskongen hadde en ørnenese av uvanlig omfang. Nesen slik den er gjengitt i Gérards maleri og i Engelhards posthume versjon, er derimot av relativt moderate dimensjoner.

Kong Carl Johan

I 1810 var det regjerende svenske dynastiet i ferd med å dø ut. Kong Gustav IV Adolf ble avsatt ved statskupp i 1809 etter nederlaget i krigen mot Russland, da Sverige mistet Finland. Etterfølgeren var hans gamle barnløse onkel, Kong Carl XIII. Dermed valgte Riksdagen den franske sakførersønnen og revolusjonsgeneralen Jean Baptiste Bernadotte til Kong Carl XIIIs etterfølger. Det skjedde i Örebro den 21. august 1810. Han tok da navnet Charles Jean som ble Carl Johan på svensk.

Materiale

Olje på lerret

Mål

235 x 133 cm


Inventarnummer: DKS.001703
 

04.06.2012

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook
Links