To main content

Fransk taffelur

Dette taffeluret i brennforgylt bronse er laget i Paris av urmakerfirmaet Potonié Léon. Det står plassert i Fugleværelset, en plassering det har hatt siden Slottets innvielse i 1849.

Taffeluret faller inn under kategorien ”Pariserverk” som er en fellesbetegnelse for serieproduserte urverk laget i verdensbyen i første halvdel av 1800-tallet. Pariserverk var anerkjent i samtiden og representerte kvalitet og eleganse. Klokken i Fugleværelset er et sjeldent eksemplar, i dag er vi kun kjent med at det finnes et tilsvarende i Musée des Arts Décoratifs i Paris.

Som en gotisk katedral

Taffeluret er utført som en gotisk katedral. Formen er oppadstrebende og fasaden er utført som en portal. Urskiven har form som et rosevindu. Klokketårnet er omkranset av mindre tårn. Uret er ellers dekorert med ornamentikk og dekor i nygotisk stil.

I første halvdel av 1800-tallet skjedde en gjenoppblomstring av eldre stilarter. Blant disse var den gotiske stilen, som dominerte arkitekturen i Vest-Europa gjennom middelalderen fra ca. 1150 – 1550. Et av hovedkjennetegnene ved stilretningen var å bygge høyest mulig og slippe mest mulig lys inn i bygningen. Veggkonstruksjoner, strebepilarer og ribber skulle være synlige i bygningskroppen. Gotikkens tilbakekomst gav også utslag i urmakerkunsten og kunsthåndverk for øvrig.

Innredning av Fugleværelset

Taffeluret ble innkjøpt spesielt til Fugleværelset mellom 1846 og 1848. I forslaget til "Møblering af Kongeboligen i Christiania 30 te mai 1846", ble det satt av 50 spesidaler til innkjøp av "1 taffeluhr og 2 Kandelabrer paa bordet til dette værelset".

Kong Oscar I sendte hoffintendant Fredric Otto Bæckström fra Stockholm Slott til Christiania for å utarbeide et møbleringsforslag til det nye slottet. Det ble bevilget totalt 60.000 spesidaler til innkjøp av møbler og annet utstyr. Bæckström reiste blant annet til Paris der han kom over kandelabrene og taffeluret til Fugleværelset. Innkjøpet må sies å være vellykket, da gjenstandene har hatt fast plassering der siden midten av 1800-tallet.
 

04.06.2012

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook
Links