To main content

Gustaviansk kommode

Georg Haupt ble utnevnt til hoffsnekker ved det svenske kongehuset i 1769 og regnes som den fremste formgiveren av gustavianske møbler. På Det kongelige slott i Oslo finnes ett møbel laget ved Georg Haupts verksted.

Den svenske kunsthåndverkeren Georg Haupt (1741 - 1784) omtales som ebenist, skatollmaker og intarsiakunstner. En ebenist er en kunstsnekker som utfører finere snekkerarbeider og arbeider i edle tresorter. Ordet er avledet fra ibenholt, en tresort som gjerne har blitt benyttet av kunstsnekkere gjennom alle tider.

Georg Haupt

Haupt ble utnevnt til hoffsnekker ved det svenske kongehuset i 1769 og regnes som den fremste formgiveren av gustavianske møbler.

Georg Haupt vokste opp innenfor en verkstedstradisjon der både far og farfar var møbelsnekkere ved hoffet. Han gikk i lære utenfor familiens verksted og fikk sine viktigste kunstneriske impulser fra utenlandske mestre. I de kongelige samlinger i Stockholm finnes et tredvetalls møbler utført av Georg Haupt og hans verksted.

Utstilling på Kungliga Slottet

I 2006 åpnet en stor utstilling på Kungliga Slottet der flere av møblene ble vist frem. Blant de utstilte møblene var skrivebord, kommoder, skap, sybord og senger. Utstillingen belyste Haupts oeuvre og viste hvordan han under en lang studiereise i årene 1762 - 69 i Europa hadde samlet erfaring fra ledende atelierer i Amsterdam, Paris og London. Et annet tema for utstillingen var Haupts betydning og innflytelse på samtidige og etterfølgende møbelsnekkere i Sverige.

Kommoden

På Det kongelige slott i Oslo finnes ett møbel laget ved Haupts verksted. Kommoden står i Speilsalen sammen med forgylte møbler fra Dronning Mauds tid. Den er signert Sara Haupt, enke etter Georg Haupt, og vi kan derfor med sikkerhet fastslå at den er laget i årene 1784 - 1788. 1788 markerer det året da Sara Haupt giftet seg på nytt og firmaet Haupt ble avviklet. I Kong Carl Johans tid var møbelet plassert i den daværende kongeboligen, Paléet i Christiania. I dag er møbelet blant de eldste og mest verdifulle i Slottets samling.

Hauptmøbler

Georg Haupt ble berømt allerede i sin samtid og møblene hans vekker fremdeles stor beundring. Det er helheten i komposisjonen, materialbehandlingen og balansen mellom stramme former og rik dekor som gjør at møblene fremstår som spesielt flotte. Nyklassiske bronsebeslag, medaljonger, flatbåndsborder og innlegninger i eksklusive treslag ble etter hvert Haupts varemerke.

Flesteparten av møblene fra Haupts verksted befinner seg i dag på svenske slott eller herregårder. Selv om de svenske kongene, først ved kong Adolf Fredrik og senere for Gustav III, utgjorde Haupts viktigste kundekrets, mottok han også enkeltbestillinger fra medlemmer av adel, borgerskap og diplomati. Eksport av hauptmøbler til utlandet forekom sjelden.

Ikea

Til tross for det eksklusive aspektet ved Haupts produksjon har hans møbler blitt en del av den svenske folkehjemmet. Ved midten av 1950-tallet begynte IKEA å produsere kopier av en kommode av Georg Haupt som tilhører Nordiska Museet. I de illustrerte katalogene som ble utgitt i 1963 ble disse møblene kalt Haupt N.M. Det ble brukt riopalisander, rosentre og bjørk, med innlegninger i kubamahogny, lind, limba, buksbom, lønn og amerikansk valnøtt i fremstillingen av møblene. Beslagene var av patinert messing og topplaten i marmor. Kommodene ble signert med brennmerke av Evald Hermansson.

Signatur

Mesteren selv, Georg Haupt, signerte de fleste møblene sine, og fremfor alt de som ble laget på bestilling fra kongehuset. Han brukte ikke stempel men skrev sirlig for hånd: Georg Haupt med ébébeniste du Roi, eller hovschatullmakare som tillegg.

Blant Haupts mest kjente møbler var et skrivebord til Dronning Lovisa Ulrika (1770, Drottningholm Slott), og et mineralskap laget for hertugen av Condé (1774, Château de Chantilly).

04.06.2012

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook