To main content

Skottlands gave

Det skotske folks kroningsgave til Dronning Maud den 22. juni 1906, bestod av et teservise, to kandelabere og "en meget stor sølv jardiniere til blomster".

Dette kunne man lese i Adresseavisen 21. juni 1906.

Sølvkandelabrene

De to ni-armede sølvkandelabrene, som er nesten en meter høye, ble produsert allerede i 1881 hos Stephen Smith & Co, London. Med disse som utgangspunkt ble settet supplert og utvidet med jardinieren og teserviset som ble produsert i kroningsåret av Hamilton & Inches i Edinburgh.

Kandelabrene har felt med pastorale, allegoriske scener og ble før overrekkelsen påført de kongelige norske og skotske våpenskjold. Bruken av kongevåpnene samsvarer med jardinierens og teservisets emblemer. I dag brukes jardinieren som champagne- og vinkjøler ved mottagelser og gallamiddager på Det kongelige slott.

Teserviset

Teserviset består av tekanne, vannkanne, fløtemugge, melkemugge, stender, spritlampe, sukkerkopp og brett. Innskriftene på brettet, kandelabrene og sølvplaketten på den sorte trebasen jardinieren opprinnelig var ment for, lyder:

"To Her Majesty Maud Charlotte Mary Victoria, Queen of Norway. From the Scottish People, 22nd June 1906."

Kandelabrene og teserviset har girlanderornamentikk, men kandelabrene bærer imidlertid preg av å være laget noe før de øvrige gjenstandene.

Flere gaver

Kong Haakon VII ble overrakt et sigarskrin i sølv fra det skotske folk og det nevnes også i Morgenbladet 25. juni 1906 at Dronning Maud fikk et "halsbaand av de skotske edelstene aquamarin". Givergleden i Skottland var stor.
 

04.06.2012

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook
Links