To main content

Søkeveiledning

Du vil få ulike treff på søket i medaljeregisteret avhengig av hvordan du formulerer deg.

Eksempel:

Per Berg
Dette gir deg en liste over alle som heter Per Berg, eller heter Per og er fra Berg. Også personer som har mellomnavn blir tatt med i søkeresultatet. Det samme gjelder lengre navn eller stedsnavn, slik at et søk på Ola også vil gi treff på for eksempel Olav. 

Hvis du er usikker på navnet, kan du skrive OR (husk store bokstaver) mellom alternativene: Ole Hansen OR Ola Hansen. Dette gir deg en liste over alle som heter Ole Hansen og Ola Hansen.

Datoene

For mange eldre tildelinger har vi riktig årstall, men mangler den eksakte datoen. De står oppført på 1. juli, fordi systemet krever en dato. Årstallet vil da være korrekt, men dag og måned uvisst. For å finne fram til korrekt dato, må man da inn i de opprinnelige sakspapirene - i stor grad avlevert til Riksarkivet.

12.10.2021

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook
Links