To main content

For the press

These albums contain high resolution images, handout pictures from the Royal Court. They are available for editorial use only, not for sale. Please open the large version of the pictures for information about photographer etc.

The pictures are grouped into albums. Choose your album, and the images it contains will appear beneath. 

 

Album


Statsråd

Fra 13. mars 2020 ledet Hans Majestet Kongen Statsråd over telefon fra Kongsseteren mens han var i karantene etter sitt statsbesøk til Jordan. Dette albumet inneholder bilder fra perioden 13. mars til 7. mai.

Handoutbilder fra Det kongelige hoff, publisert 18. desember 2020. Bildene er til redaksjonell bruk, ikke for salg.