To main content

Verdens tunellekspertise til Norge

Norsk kompetanse på tunellbygging etterspørres verden over. I dag åpnet Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen konferansen som samler verdens ekspertise i Bergen

12.06.2017

Norge er et land med mange fjell og fjorder. Samtidig skal vi bindes sammen. Dette har resultert i verdensrekord i antall meter tunell per innbygger: 1.3 meter per nordmann. Geologiske utfordringer har tvunget frem kreative og effektive løsninger. Det har gitt Norge en solid kompetanse som også er etterspurt i utlandet.

Dette er noe av grunnen til at fagmiljøene i flere land nå er samlet til World Tunnel Congress 2017 i Grieghallen i Bergen. Kronprinsen åpnet i dag kongressen og følger på denne måten opp Kongefamilens engasjement innenfor området.

Bærekraftige løsninger under bakken

Årets kongress ser spesielt på utfordringene verden står overfor som følge av økt urbanisering. Verdens byer blir større og større. Det blir mindre plass og plassen blir viktigere og mer verdifull. Man må finne nye løsninger som er effektive og bærekraftige, og bransjen mener løsningen ligger under bakken.

Ved å flytte mer infrastruktur under bakken, kan vi frigjøre plass i de største byene våre. Samtidig bidrar det til bedre helse for byenes innbyggere.  

I videoen om norsk tunellhistorie tilgjengelig via lenkelisten, omtales også noen av våre dagers spennende prosjekter: design og bygging av tuneller i urbane strøk, strategisk bruk av plass under bakken for økt bærekraft i byene våre, undervannstuneller for vei og jernbane og tuneller til bruk for å utvikle vannkraft.

Erfaringsutveksling

Norsk tunellindustri kjennetegnes av tett samarbeid mellom akademia, byggherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører. Dette gir grobunn for innovasjon og effektive problemløsninger. Norsk bransje håper med denne kongressen å kunne peke på nye løsninger for sine kolleger i utlandet, samtidig som de selv kan høste av erfaringene utenlandske kolleger bringer med seg til Bergen.

Tema på reiser i utlandet

Under Kronprinsparets offisielle besøk til Canada i fjor høst deltok Kronprinsparet på et seminar med norsk og canadisk tunnelbransje i Toronto. Der var bygging av tuneller under vanskelige klimatiske forhold ett av temaene. 

Canada har til enhver tid flere prosjekter gående innenfor både samferdsel og vannkraft. Trolig vil tunellbransjen og sterk norsk kompetanse på området være tema på flere reiser i årene som kommer.

Seminaret var i regi av Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, en bransjeorganisasjon som også er vertskap for WTC2017 i Bergen. Organisasjonen deltar på en rekke arenaer verden over for å vise frem norsk kompetanse. 

 

 

World Tunnel Congress - WTC2017 - åpnet i Bergen i dag. Kronprins Haakon foresto den offisielle åpningen av konferansen. cop.WTC2017.

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook