To main content

Statsbesøk til Finland - Tale ved lunsj på Stadshuset

H.M. Kongens tale ved offisiell lunsj på Stadshuset i Helsingfors under statsbesøk til Finland, juni 2007.

Republikken Finlands president og Doktor Arajärvi,
Stadsfullmäktiges ordförande,
Mine damer og herrer,

Hjertelig takk for varme velkomstord og for hyggelig invitasjon til lunsj her i det flotte Stadshuset!

Det er gått 14 år siden Dronningen og jeg sist var på statsbesøk i Helsingfors, men vi husker godt den flotte rammen rundt besøket og den store vennligheten vi ble møtt med. Nok en gang er vi blitt mottatt med samme varme gjestfrihet, og vi gleder oss over å se byen igjen i vakker sommerskrud. Det vi opplever er en dynamisk by preget av den økonomiske blomstring i Østersjøregionen, av forskning og utvikling og ny økonomisk virksomhet. Vi ser også en by preget av et intenst og levende kulturliv, samtidig som det vises omsorg og omtanke for byens spesielle karakter og tradisjon.

Finsk design og arkitektur, - fra Jugendperioden og frem til moderne funksjonalisme, - er viden kjent. Ikke minst er Finland kjent for evnen til omstilling og innovasjon. Eero Saarinens arkitektur ble nylig vist i Oslo på en godt besøkt utstilling. Senere i dag vil Dronningen åpne en norsk arkitekturutstilling som gir et bilde av noen av de viktigste bygninger som er reist i Norge de siste årene, samtidig som den viser en del norske arkitekters prosjekter i utlandet. Selv om vi kommer hit med stor ydmykhet og respekt over for hva Finland har oppnådd på dette feltet gjennom generasjoner, har vi også i Norge heldigvis mye interessant arkitektur å vise frem!

Mens Finland og Norge i nord har en lang felles grense på land, gikk forbindelseslinjene mellom våre to land i gammel tid mest over havet. Også i dag kommer mange nordmenn til Helsingfors sjøveien. Klingende norsk høres stadig på Esplanaden og Salutorget!

Og i Helsingfors er det mye som trekker. Nylig var dere vertskap for en svært vellykket avvikling av European Song Contest. Men også forretninger, handelsgater, uteliv, idrett og kulturinstitusjoner bringer mange nordmenn til denne vakre byen. Atheneum, Kiasma, Operaen, Finlandiahuset og Sibeliusakademiet er kjente og kjære samlingssteder også for norske turister.

I morgen blir det holdt et seminar på Sibeliusakademiet med norske og finske forskere og musikere. Seminaret er viet to store nasjonalkomponister, Edvard Grieg og Jean Sibelius, og deres bidrag til nasjonsbyggingen gjennom musikken. I et brev skrev Grieg en gang at han ”svermer for Finland og finner”. Det virket som Grieg den gang endatil overveide muligheten av å slå seg ned her i landet. Nå ble det ikke slik, men han samarbeidet med flere finske kunstnere, blant andre Ida Ekman og Aina Mannerheim. Grieg var ikke i tvil om at kunstnere står i en særskilt posisjon, og han uttalte: ”Jeg er ikke blind for at Kunstnerne har en samlende Evne, som det gjælder netop at bruge i kritiske Tider”.

Det gleder meg at kulturen fortsatt knytter våre land sammen. For få år siden hadde Helsingfors by en vellykket promosjons ”uke” i Oslo. Det var velkomment og fikk stor oppmerksomhet! Det Finsk-Norske kulturinstitutt i Oslo sørger fortsatt på en utmerket måte for å vedlikeholde og styrke oppmerksomheten omkring finsk kultur og samfunnsliv. Og det Norsk-Finske kulturfond bidrar aktivt til utvekslingen av norske og finske kunstnere og kulturarbeidere. Det blir lagt merke til – og verdsatt.

Det er mye å glede seg over når det gjelder kontakten mellom våre to land og hovedsteder. Det er mitt ønske at dette gode forholdet ytterligere blir styrket gjennom dette statsbesøket.

Jeg ber om at dere hever glassene sammen med meg og utbringer en skål for Finlands hovedstad, Helsingfors, og for fortsatt vennskap mellom våre folk i by og land.

05.06.2007

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook