To main content

Statsbesøk fra Brasil - Tale ved gallamiddagen

H.M. Kongens tale ved gallamiddag på Det Kongelige Slott til ære for Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og fru da Silva, 13. september 2007.

Deres Eksellense
Forbundsrepublikken Brasils president og fru da Silva,

Det er en stor glede å kunne ønske Dem, herr president, og fru da Silva velkommen til Norge. Deres besøk understreker betydningen av forbindelsene mellom våre to land, og er en fortsettelse av de langvarige og nære kontakter mellom Brasil og Norge. Det er ikke glemt at Brasil var et av de aller første landene som anerkjente Norge ved uavhengigheten i 1905.

Det er snart gått 4 år siden Dronningen og jeg hadde den store glede å besøke Brasil. I løpet av en uke fikk vi oppleve brasiliansk kultur og folkeliv i fire byer og delstater. Vi bærer med oss den varme opplevelsen av gjestfrihet og bilder av landets storslåtte natur. Besøket var fremfor alt en bekreftelse på den positive utviklingen som preger kontakten mellom våre to land på det økonomiske felt. Interessen for å videreutvikle disse forbindelsene ble også understreket ved at en stor næringslivsdelegasjon var med på reisen. Nesten 150 ledere for norske bedrifter deltok i seminarer og møter i Brasília, Rio de Janeiro og São Paulo. Vi besøkte store norske bedrifter innen papirindustri og skipsbygging. Med en 160 års lang handelstradisjon som utgangspunkt, der klippfisk og kaffe har vært de viktigste varer, har samarbeidet utvidet seg til en rekke nye områder. Den sterke diversifiseringen vi har vært vitne til gjennom de siste 10 år gir et svært godt grunnlag for de fremtidige forbindelsene.

Under besøket i 2003 uttalte norske næringslivsledere at de regnet med at investeringene i Brasil kunne komme opp i 5 milliarder USD i løpet av de neste 5 år. I dag kan jeg konstatere at vi er i ferd med å nå dette nivået. Norske selskaper innen sektorene shipping, aluminium, papir og gjødsel har over lang tid investert betydelige beløp i Brasil. Etter at oljesektoren ble åpnet for internasjonal konkurranse, har norske selskaper foretatt stadig større investeringer i Brasil.

Både brasilianske og norske ledere sier at forretningssamarbeidet kjennetegnes av respekt for hva hvert enkelt selskap står for og har oppnådd. Vi er kanskje vant til å se Brasil og Norge som svært forskjellige land og kulturer. Det er derfor interessant å legge merke til at mange forretningsledere fremhever at det er sammenfallende verdi- og kulturgrunnlag som har skapt det positive samarbeidsklima og de gode resultater som vi nå er vitne til, for eksempel innen forskning og prosjektutvikling. Uten tillit, respekt og åpenhet ville man ikke fått de resultater som er oppnådd. Utfordringen nå blir å videreføre dette til nye selskaper og områder.

Herr president,
I 2005 markerte Norge sine første hundre år som selvstendig stat. Året etter feiret man over hele verden Henrik Ibsen. I 2007 er det 100 år siden Edvard Grieg døde. Ved alle disse anledninger har vi møtt stor interesse hos det brasilianske publikum og hos kunstnere og kulturinstitusjoner. Ibsen og Grieg har lenge vært godt kjent i Brasil, men den sterke økningen i fremføringen av deres verk de siste to år åpnet for ny og forsterket kontakt mellom norske og brasilianske kunstnere, også innen moderne kunst.

I Norge ser vi at brasiliansk kunst og kultur vinner stadig mer oppmerksomhet. Brasilianske billedhoggere inngår f. eks. i det storslåtte prosjektet ”Skulpturlandskap Nordland”, og årets festivalutstiller på den internasjonale litteraturfestivalen i Stavanger er fra Brasil. Også brasiliansk populærkultur får stadig flere tilhengere. Ikke minst er capoeira-dansen blitt populær blant mange unge. Mange reiser til Brasil for å lære om dansen, og brasilianske capoeira-mestre er jevnlig på besøk hos oss. Vi opplever at kulturen er i ferd med å gi de bilaterale forbindelsene en ny dimensjon som vi gleder oss til å utvikle videre.

I Norge ser vi også idretten som en viktig del av kulturen og et viktig redskap til mellomfolkelig forståelse og samhørighet. Det er ingen tvil om at våre to land på grunn av svært ulike klimatiske forutsetninger legger vekt på idrettsgrener av forskjellig karakter. Når det gjelder de store disiplinene, er det nok innen fotballen at våre utøvere oftest møtes til dyst. Brasil har nylig vunnet Copa America, med seier over erkerivalen Argentina. I den forbindelse kan jeg ikke unnlate å nevne at Norge også nettopp slo Argentina. Og så skryter vi jo litt av at Brasil aldri har vunnet over Norge. Vi har også lagt merke til at det brasilianske kvinnelandslaget gjør det svært bra.

Jeg vil gjerne gratulere Dem med den svært vellykkede gjennomføringen av de panamerikanske leker i Rio de Janeiro. Internasjonal presse beskriver lekene som de beste i sitt slag noensinne. De ga stor sportslig suksess ved at brasilianske utøvere kapret flere medaljer enn ved noen tidligere panamerikanske leker. Flere tusen utøvere og flere hundre tusen tilskuere fikk i tillegg til idretten også oppleve Rio de Janeiro fra sin mest positive side. Den gode gjennomføringen av arrangementet vil sikkert være en inspirasjonskilde i tiden som kommer, ikke minst i arbeidet med å sikre Brasil vertskapet for VM i fotball i 2014.

Erfaringene kan også bety en ny giv for samfunnsutviklingen i Rio de Janeiro – en by jeg har et personlig forhold til siden min søster og svoger har bodd der i mer enn 50 år. Jeg er kjent med at den brasilianske regjering har et nært samarbeid med delstaten Rio de Janeiro og skal gjennomføre store investeringer over flere år for å fremme sosial og økonomisk utvikling i de fattige områdene av byen. Norske frivillige organisasjoner og norske selskaper bidrar aktivt, gjennom sosiale prosjekter og tiltak til bekjempelse av vold, for å støtte brasilianske myndigheter i dette viktige arbeidet.

Herr president,
Jeg håper at De og fru da Silva vil få et hyggelig og interessant opphold i Norge. Samtidig er det vårt ønske at kontakten og samarbeidet mellom våre to land vil bli ytterligere styrket.

Jeg ber dere alle være med når jeg utbringer en skål for Forbundsrepublikken Brasils president og fru da Silva og det brasilianske folk.

13.09.2007

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook