To main content

Statsbesøk til Tyskland: Tale til tysk-norsk ungdomsforum

H.M. Dronningens tale til tysk-norsk ungdomsforum i Essen, under statsbesøk til Tyskland, oktober 2007.

Kjære alle sammen,

Gratulerer med det første tysk-norske ungdomsforum! Jeg er glad for å være med på noe så spennende som oppstarten av dette forum. Dere får muligheten til å lære av hverandre, om hverandres virkelighet og dagligliv, samtidig som dere kan diskutere viktige saker som angår oss alle i dag og i fremtiden. Dere er heldige som får ta del i et slikt forum – og jeg forstår at dere har mye på hjertet i diskusjonene!

I den norske regjerings Tyskland-strategi er det nedfelt en målsetning om å ”øke bevisstheten om Norge i Tyskland og Tyskland i Norge”. Det tysk-norske ungdomsforumet er med på å nå en slik målsetning!

Jeg har akkurat sett utstillingen ”Ikke bare laks og pølser – norsk-tyske forbindelser gjennom 100 år”, som dere skal se i kveld. Utstillingen viser bredden og dybden i våre to lands forbindelser gjennom de siste 100 år. Tittelen på utstillingen viser at vi kanskje har en del låste oppfatninger om hverandre som land og nasjoner, men tittelen antyder samtidig at kontaktflatene er mange. Til tross for forskjellig språk og kulturelle uttrykk står Tyskland og Norge hverandre nær. Språkforskjellene er selvfølgelig et hinder for god kommunikasjon og forståelse, men dere har alle muligheter til å gjøre noe med det!

Utstillingen viser fortid og nåtid. Historien må vi bringe med oss for å forstå vår samtid. Dere er fremtiden! Utstillingen viser hvordan utviklingen av bergverk, industri og energi har satt sitt preg på forbindelsene mellom våre to land. Tyskland hadde ekspertene - i Norge fantes mulighetene. Uten tyske bergverksfolk og ingeniører ville utviklingen i Norge vært vanskeligere å få til. Bergverksdrift og industriutvikling har vært drivkrefter i utviklingen av våre samfunn. Samtidig har denne virksomheten bidratt til kanskje den største utfordringen i vår tid – klimaendringer som følge av drivhusgasser.

Den samme entusiasme som bidro til å skape velstand i våre land, må nå brukes til å sikre at det ikke drives ytterligere rovdrift på kloden vår. Det er flott at det nettopp er temaene klima, energi og miljø som tas opp i det første tysk-norske ungdomsforumet.

Vi - foreldregenerasjonen - har et ansvar for at dere som er unge i dag kan overta en sunnere jordklode. Det er viktig at vi lytter til deres engasjement og råd om hvordan vi best skal forvalte ressursene på en langsiktig måte.

Symbolikken er slående når sentrale tema for vår fremtid drøftes nettopp her i ”Zeche Zollverein” – i en gammel nedlagt gruve – som nå er innlemmet på UNESCOs verdensarvliste. Her oppe i ”Kohlenwäsche” ser vi hva omleggingen av kullindustrien har betydd. For 15 år siden var Ruhrområdet dekket av smogg. Nå preges området av grønne trær, rene elver og en ren himmel. Dette er inspirerende !

Det har vært interessant ”å få en smakebit av” hva dere i fellesskap kan drøfte og enes om. Hvis dette er typisk for hva et tysk-norsk ungdomsforum kan få til, ja, så ser jeg store muligheter. Jeg håper dette blir en årlig foreteelse som et ledd i utviklingen av de gode forbindelsene og til gjensidige forståelse.

Vi har nettopp hørt en vakker fremføring av Nordahl Griegs dikt ”Til Ungdommen”. Jeg vil gjerne gjenta de to siste versene, som kan være en ledetråd for oss alle og for den fortsatte diskusjonen her i Essen.

”Dette er løftet vårt fra bror til bror:
Vi vil bli gode mot
menneskenes jord”.

”Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen -
som om vi bar et barn
varsomt på armen!”

17.10.2007

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook