To main content

Offisielt besøk til Chile: Tale ved gallamiddagen

H.K.H. Kronprinsens tale under gallamiddag i presidentpalasset La Moneda under offisielt besøk til Chile, januar 2008.

Deres Eksellense, President Bachelet,
Herr Senatspresident,
Herr President i Deputertkammeret,
Ærede Statsråder,
Eksellenser,
Ærede gjester.

”Jeg eier mastetreets bestandige glede,
arven fra skogene, vinden over veien
og en utvalgt dag under det jordiske lys”.

Med dette sitatet fra et av Pablo Nerudas vakre dikt vil jeg uttrykke min glede over å ha innledet dette offisielle besøket til Chile. Samtidig er det trist at Kronprinsessen har blitt syk og ikke kunne være sammen med oss her i dag. Hun sender sine varmeste hilsener. Det er drøye 40 år siden min bestefar - Kong Olav - besøkte landet. Mye har skjedd siden den gang, men båndene mellom Norge og Chile har bare blitt sterkere. Senest kom dette til uttrykk da President Bachelet besøkte Norge i slutten av mai i fjor, da også jeg fikk gleden av å treffe Chiles president.

Den første norske innvandring til Chile fant sted for ca 130 år siden. Punta Arenas og Valparaiso var viktige innfallsporter. Dit kom i første rekke sjømenn, ingeniører, fiskere og hvalfangere. Den dag i dag forteller norske familienavn på disse stedene om denne tidlige norske innvandringen. Som en kuriositet kan jeg også nevne at norske ingeniører skal ha vært de første til å bruke ski i Andes, i forbindelse med at de var bragt til landet for å konstruere den Transandinske jernbane i 1887. Selv er jeg veldig glad i skiturer i bratte fjell – og kan godt tenke meg å komme tilbake i en helt annen sammenheng for å prøve ut dette…

Mange chilenere søkte til Norge på 1970- og 80-tallet av politiske årsaker. I dag er fortsatt flere tusen chilenere bosatt i Norge. Dette har bidratt til at kunnskapen om og interessen for Chile har økt i Norge, noe som igjen har ført våre to folk tettere sammen. Den norske kolonien i Chile består i hovedsak av eksil-chilenere som har vendt tilbake fra mange års opphold i Norge. De er i dag viktige ambassadører for landet vårt.

I tillegg til Punta Arenas og Valparaiso er Påskeøya en del av Chile med særlig sterke bånd til Norge. Den norske oppdager og vitenskapsmann Thor Heyerdahl ledet på 50-tallet den første seriøse arkeologiske ekspedisjonen til Påskeøya. Ekspedisjonens høye beskytter var min bestefar, daværende Kronprins Olav. Thor Heyerdahl var med på å gjøre Påskeøyene kjent for resten av verden, og visstnok er det mange innbyggere som fremdeles husker de rundt tyve nordmennene som hadde base på Anakena i et halvt år.

Chile og Norge har mange felles satsningsområder. Blant de viktigste er fornybar energi, infrastruktur, forskning, miljøvern og lakseoppdrett. Sør i landet er forholdene ideelle for oppdrett av laks. Puerto Montt og Chiloé har blitt sentrale oppdrettsområder i verdensformat. I disse områdene, hvor norsk ekspertise har vært sterkt involvert i utviklingsfasen, finner vi også den største grupperingen av norske næringsinteresser, hovedsakelig konsentrert rundt aquakultur-virksomheten. Ingeniørteknologi er en annen viktig del av det norske engasjementet i Chile. Det største norske selskapet i denne sektoren sysselsetter i dag 600 chilenske ingeniører.

Den store næringslivsdelegasjonen som er med hit er et tydelig tegn på at interessen for Chile er stor i Norge, og at Chile har lagt forholdene godt til rette for utenlandske investeringer.

Antarktis er et annet område hvor Norge og Chile har et sterkt engasjement og hvor vi praktisk talt er naboer. I det Internasjonale Polaråret som vi nå er inne i, vil våre to land samarbeide tett om sentrale spørsmål innenfor det internasjonale avtaleverket som ligger til grunn for aktivitetene i Antarktis.

Også på utenrikspolitiske områder står vi sammen, ikke minst i FN og andre internasjonale fora. Samarbeidet er godt både når det gjelder nedrustningssektoren, menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse, Tusenårsmålene, arbeidet for et "Human Security Network," samt forbud mot personellminer og klasevåpen. Chile er en viktig aktør i internasjonal politikk og vi ønsker å videreføre vårt tette samarbeid på disse områdene.

Til slutt vil jeg rette en spesiell takk til President Bachelet for invitasjonen til å besøke Chile, og for den varme mottakelsen vi har fått her i Santiago. Jeg ser fram til resten av besøket.

Jeg vil nå be dere alle være med når jeg utbringer en skål for Republikken Chiles President, for det chilenske folk og for et fortsatt vennskap og styrket samarbeid mellom våre to land.

23.01.2008

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook