To main content

Statsbesøk til Portugal: Tale ved bankett i Palácio Nacional

H.M. Kongens tale under bankett i Palácio Nacional de Ajuda i Lisboa i anledning Statsbesøk til Portugal, mai 2008.

Herr President,
Fru Aníbal Cavaco Silva,
Deres Eksellenser,
Damer og Herrer,

La meg, på vegne av Dronningen og meg selv, få takke for de vennlige ord og den storslagne mottakelsen vi har fått.

Da vi i dag seilte inn med Kongeskipet og ankret opp ved Torre de Belém kunne vi ikke unngå å bli minnet om Portugals stolte maritime historie. Det vakre Jéronimos klosteret og det imponerende Sjøfartsmonumentet forteller om Portugals storhetstid. Bartolomeu Dias’ reise rundt Kapp det Gode Håp, Vasco da Gamas ferd til India og Pedro Alvarez Cabrals oppdagelse av Brasil ble for oss levende igjen.

Datidens portugisere hadde denne utferdstrangen felles med norske vikinger. For over tusen år siden seilte de med sine sjødyktige båter og maritime kunnskap til stadig nye områder. Den norske nasjonalskald og historiker Snorre Sturlason forteller om hvordan kong Sigurd Jorsalfar deltok sammen med portugiserne i kampene mot maurerne og erobret Sintra rundt 1120. Det er således ikke første gangen at en norsk konge har kommet sjøveien til Portugal.

I nyere tid var min far, Kong Olav, på statsbesøk til Portugal i 1978. Tyve år senere var Kronprins Haakon her i forbindelse med Expo. Dronningen og jeg har også hatt gleden av å være her ved flere anledninger, men dette er altså vårt første offisielle besøk til Portugal. Og så hadde vi selvsagt gleden av å motta Portugals president på statsbesøk til Norge for fire år siden.

Herr President,
Våre to land har mange fellestrekk – og det er på mange måter havet og det maritime som bringer Portugal og Norge så tett sammen. Vår beliggenhet ved Atlanterhavet, mot Europas yttergrenser i nord og sørvest, gir oss mange av de samme muligheter, men også mange av de samme utfordringer. Helt fra 1600-tallet har det pågått handel med tørket fisk fra nord mot portvin og salt fra sør. ”Bacalhau da Noruega” er ofte kalt portugisernes ”beste venn” og handelen med klippfisk har i mer enn hundre år vært selve ryggraden i våre handelsforbindelser med Portugal.

Våre land har derfor en felles interesse av å bevare en bærekraftig fiskebestand i de nordlige havområder. Dette gir oss et felles ansvar for forsvarlig forvaltning av de marine ressurser og det maritime miljø. Jeg er derfor glad for at Portugal og Norge i 2006 inngikk en viktig bilateral avtale for å bekjempe illegalt fiske og sikre en god ressursforvaltning i våre havområder. Dette er ett av hovedtemaene på næringslivsseminaret som jeg har gleden av å åpne i morgen.

Fra havbunnen utenfor norskekysten kommer en annen viktig handelsvare med Portugal, nemlig petroleum. Vår eksport av olje og gass til Portugal har vært økende de siste år. Samtidig har våre to land innledet et interessant samarbeid om fremtidens energikilder. Verdens første bølgekraftverk i produksjon finnes i Portugal og er et samarbeidsprosjekt mellom portugisisk og norsk næringsliv. Innovasjon innen klimateknologi og energi er satsingsområder i begge land. Portugal er langt fremme når det gjelder utvikling av fornybare energikilder, og har satt seg svært ambisiøse klima- og energimål. Det samme har Norge. Norge satser også på vindmøller til havs – mye takket være våre erfaringer fra offshore- virksomhet. Jeg har tro på at det her kan finnes nye muligheter for styrket samarbeid.

Herr President,
Sterke politisk bånd ble knyttet mellom Portugal og Norge etter ”Nellikrevolusjonen” i 1974. Samarbeidsprosjekter på mange samfunnsområder ble innledet og videreført, først gjennom den europeiske frihandelsavtalen (EFTA) og deretter gjennom det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I dag pågår samarbeidet blant annet innenfor ressursbevaring, miljøvern og helse. Norge har valgt å stå utenfor EU, men er en del av det felles europeiske marked og deltar aktivt på mange av det europeiske fellesskapets andre samarbeidsområder. Portugals EU-formannskap sist høst ga mange norske ministere anledning til å delta på møter og konferanser her. Dette har bidratt til en ytterligere styrking av det bilaterale forholdet.

Båndene mellom Portugal og Norge spenner også over andre områder av samfunnslivet, som musikk, kulturminne, arkitektur og litteratur. Dronningen og jeg deltok tidligere i ettermiddag på en teaterforestilling på Gulbenkian museet. Forestillingen var en feiring av samarbeidet mellom Artistas Unidos fra Lisboa og Det Åpne Teater i Oslo. Disse to gruppene har samarbeidet i flere år og har blant annet satt opp stykker av Henrik Ibsen og Jesper Halle. Det er gledelig å se at også norsk, moderne teater synes å vinne et økende publikum i Portugal. Stadig flere av de unge norske forfattere får sine bøker oversatt til portugisisk samtidig som klassikere som Ibsen kommer ut i ny språkdrakt. Under vårt besøk lanseres både et nytt bind med noen av Ibsens mest kjente teaterstykker og en samling Jon Fosse-stykker.

Herr President,
Jeg håper at vi med dette besøket kan bidra til å styrke kontakten, samarbeidet og handelen mellom våre to land. Et økende antall norske turister besøker Portugal hvert år, og denne utviklingen tror jeg vil fortsette. Portugal har mye å by på av vakker natur, flotte kulturbygg og behagelig klima. Norske fjorder og fjell tar med glede i mot flere besøkende fra Portugal. Temperaturen er selvsagt ikke den samme som her i sør, men det er heller ikke så kaldt som mange tror – takket være vårt felles Atlanterhav, og Golfstrømmen!

Jeg vil gjerne avslutte med å utbringe en skål for President Ánibal Cavaco Silva, for Fru Maria Cavaco Silva, for det portugisiske folk, og for vennskapet mellom våre to land.

27.05.2008

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook