To main content

Statsbesøk fra Canada: Tale ved gallamiddagen

Statsbesøk fra Canada: H.M. Kongens tale under gallamiddagen på Det kongelige slott, 29. april 2009.

Deres Eksellenser Canadas Generalguvernør og herr Jean-Daniel Lafond,

Det er en stor glede for Dronningen og meg å ønske dere velkommen til Norge og til Slottet. Vi har fortsatt friskt i minnet vårt vellykkede statsbesøk til Canada i 2002. Nå gleder vi oss til å gjengjelde noe av den overstrømmende gjestfriheten vi opplevde. Forhåpentligvis vil dere få et lite inntrykk av Norge i løpet av disse dagene dere skal være her i landet.

Canada og Norge har gjennom historien knyttet sterke bånd og utviklet et nært samhold. Det er derfor et privilegium og en ære å ha dere som våre gjester her i kveld. Jeg føler meg sikker på at dette besøket vil bidra til ytterligere å styrke de gode forbindelsene som er bygget mellom våre to land.

Vår felles historie strekker seg langt tilbake - fra vikingenes ankomst til l’Anse aux Meadows i Newfoundland for 1000 år siden, til Roald Amundsens overvintringer i Gjøahaven på sin ferd gjennom Nordvestpassasjen, og frem til Otto Sverdrups oppdagelse av en rekke øygrupper i det nordlige Canada i forrige århundre.

Canada har gitt håp om en ny og bedre fremtid for et stort antall mennesker rundt om i verden. Også mange nordmenn har gjennom årene søkt en ny tilværelse i Canada. Selv har jeg mange ganger fått oppleve den varme og gjestfrihet det kanadiske folk er så kjent for.

Etter å ha flyktet fra det okkuperte Norge i 1940, reiste min familie og jeg til USA. I forbindelse med dette oppholdet besøkte vi Canada flere ganger, og i løpet av disse årene tilbrakte vi flere av våre vinter- og sommerferier i Muskoka.

Andre verdenskrig forsterket på mange måter samholdet mellom Canada og Norge. Ikke minst tok Canada hånd om norske piloter og seilere ved ”Little Norway” i Ontario, og ved "Camp Norway” i Nova Scotia. I 2002, under vårt statsbesøk til Canada, dro Dronningen og jeg til Muskoka. Det ble en god opplevelse. Under besøket signerte jeg en granittblokk og la ned grunnsteinen til minnebygget for ”Little Norway”. Den offisielle åpningen ble foretatt av statsminister Jens Stoltenberg i 2007.

Canada og Norge har mange felles interesser. Vi har begge vært medlemmer i NATO siden alliansen ble etablert i 1949. Vi er begge trofaste tilhengere av De forente nasjoner. Vi jobber side om side med fredsbevarende og humanitært arbeid i konfliktfylte regioner rundt om i verden. Vi er forent i troen på at konflikter best kan løses gjennom samarbeid og dialog og ved å fremme menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.

Også på andre områder er det store likheter mellom våre to nasjoner. Vi har begge sterke interesser knyttet til de arktiske områdene. Vårt økonomiske samarbeid styrkes for hvert år, og vi er forvaltere av viktige energiressurser. Sammen står vi overfor store utfordringer knyttet til miljø og klimaforandringer.

Våre lands befolkninger berøres direkte av klimaforandringene i nord, hvor livsgrunnlaget til urbefolkningene trues.

Utdanning, forskning og innovasjon er ellers felles fokusområder for våre land, og vi har utviklet et tett samarbeid på disse områdene. Den nye ungdomsutvekslingsavtalen mellom Canada og Norge åpner muligheter for at unge mennesker i våre land kan lære av hverandre og bli bedre kjent med hverandre.

Dagens unge har mange utfordringer som var ukjente for min generasjon. Som Dem, Generalguvernør, er jeg opptatt av at barn og unge skal ha trygge og gode oppvekstvilkår. I et hektisk og mangefasettert samfunn er det lett å miste retningen. Noe av det viktigste for barn og unge er bevisste, tydelige og nærværende voksne som evner å sette varige spor. Alle trenger å bli sett og anerkjent for å utvikle trygghet og identitet. Bare på den måten kan de tilegne seg ballast til å mestre sitt eget liv og ta medansvar for en god utvikling av samfunnet.

Ikke minst er det viktig å bidra til å gi neste generasjon håp og fremtidstro. De største menneskene er de som kan gi andre håp. Jeg har forstått at dette er et viktig anliggende for Dem, Generalguvernør, noe som også ble sterkt understreket i Deres tiltredelsestale. Jeg skjønner også at De har et sterkt engasjement for dialog mellom kulturer og generasjoner, noe som er godt reflektert i flere programposter under dette statsbesøket.

I en verden som utfordres av mange etniske konflikter, kan Canada stå som modell for hvordan folk med ulik bakgrunn og kultur kan leve og arbeide sammen i fred og gjensidig respekt.

Et område hvor det også er mulig å møtes på tvers av ulike skillelinjer, er på sportsarenaene. For meg har idrett alltid spilt en viktig rolle. Idrett er også en sentral fellesnevner for Canada og Norge. Uten for mye selvskryt må vi vel begge kunne sies å være sportsnasjoner som er glade i våre idrettshelter og heier frem og verdsetter deres prestasjoner.

Ett av de store høydepunktene neste år for alle oss idrettsinteresserte blir naturlig nok De Olympiske Leker i Vancouver. Jeg har tidligere besøkt byen i forbindelse med Expo 86, og det er liten tvil om at byen kan gjennomføre slike store begivenheter på en imponerende måte.

For flere generasjoner nordmenn har Canada vært selve symbolet på storslått natur og villmarksliv. Landet har tiltrukket seg vitenskapsmenn og oppdagere og inspirert kunstnere og eventyrere. Men Canada har også appell på så mange andre områder. Innenfor kulturen har for eksempel forfatteren Margaret Atwood en stor leserkrets i Norge. Navn som Leonard Cohen, Céline Dion og Shania Twain fengsler mange musikkinteresserte. Og på ishockeybanen vil alltid Wayne Gretzky stå i et eget lys.

Generalguvernør, det er en stor glede for Dronningen og meg å se dere her i kveld. Jeg ber dere alle utbringe en skål for Hennes Majestet Dronning Elisabeth, for Generalguvernøren, for det kanadiske folk og for det utmerkede samhold vi har mellom våre to land.

Skål!

28.04.2009

To share this on Twitter or Facebook:

Share on Twitter Share on Facebook