To main content

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter:

  • - Alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908
  • - Alle tildelinger av St. Olavsmedaljen tilbake til stiftelsen i 1939

Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstordenen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år. 

I søkefeltet kan du skrive inn navn eller sted - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om bosted, og da vil ikke trefflisten være fullstendig.

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

Per Berg
Dette gir deg en liste over alle som heter Per Berg, eller heter Per og er fra Berg. Også personer som har mellomnavn blir tatt med i søkeresultatet. Det samme gjelder lengre navn eller stedsnavn, slik at et søk på Ola også vil gi treff på for eksempel Olav. 

Hvis du er usikker på navnet, kan du skrive OR (husk store bokstaver) mellom alternativene: Ole Hansen OR Ola Hansen. Dette gir deg en liste over alle som heter Ole Hansen og Ola Hansen.

Search : Typer: Årstall:

Treff: 60

1 2 Last
01.07.1949 Ødegaard, Øystein Førstesekretær Øystein Ødegaard er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Tommelstad, Eilert Postinspektør Eilert Tommelstad er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Svendsen, Simon Skipskaptein Simon Svendsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Stinessen, Sigurd Lektor Sigurd Stinessen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Stensrud, Ingeborg Fru Ingeborg Stensrud er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Steiro, Edmund Kokk Edmund Steiro er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Skoghaug, Ingebjørg Sykesøster Ingebjørg Skoghaug er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Schøyen, Christen Smith Ingeniør Christen Smith Schøyen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Sanner, Nils Johansen Direktør Nils Johansen Sanner er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Sandberg, Johannes Direktør, major Johannes Sandberg er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Røhne, Marius Bygartner Marius Røhne er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Rødset, Ole Gårdbruker Ole Rødset er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Reed, Gabriel Lærer, kirkesanger Gabriel Reed er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Næss, Sverre Skuespiller Sverre Næss er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Nybø, Karl Fylkesskogmester Karl Nybø er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Nordlie, Johan Direktør Johan Nordlie er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Nissen, Aagot Skuespillerinne Aagot Nissen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Nilsen, Ellef Grafiker Ellef Nilsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Nielsen, Erling Tanntekniker Erling Nielsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Naper, Thorvald Redaktør Thorvald Naper er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Mosdøl, Tarald Drengson Gårdbruker, lærer Tarald Drengson Mosdøl er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Mohr, Trygve Rådmann Trygve Mohr er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Lindebrekke, Gjert Gårdbruker Gjert Lindebrekke er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Larsen, Eugenie Margrethe Oversykepleierske Eugenie Margrethe Larsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Knutzen, Edvard Førstefullmektig Edvard Knutzen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Knudsen, Karl Bestemann Karl Knudsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Klingenberg, Hedin Sverressøn Marinekaptein Hedin Sverressøn Klingenberg er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Karset, Helga Oversøster Helga Karset er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Johnsen, Johannes Birger Skipskaptein Johannes Birger Johnsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Johannessen, Doris Skuespillerinne Doris Johannessen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Jensen, Hans Peter Statsveterinær Hans Peter Jensen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Iversen, Ingeborg Fru Ingeborg Iversen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Irminger, Oda Johanne Fru Oda Johanne Irminger er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Ingebrechtsen, Kristian Dr.phil. Kristian Ingebrechtsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Høstmark, Sofie Fru Sofie Høstmark er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Houge, Pauline Fru Pauline Houge er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Henningsen, Gerd Landssekretær Gerd Henningsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Haugen, Caspar Lensmann Caspar Haugen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Dørje, Ole Konservator Ole Dørje er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Halkjelsvik, Johan Distriktslege Johan Halkjelsvik er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Hafstad, Albert Bankkasserer Albert Hafstad er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Haagaas, Theodor Lektor Theodor Haagaas er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Gulbrandson, Johannes Sogneprest Johannes Gulbrandson er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Grøstad, Emma Bestyrerinne, frøken Emma Grøstad er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Grüner-Hegge, Odd Kapellmester Odd Grüner-Hegge er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Forseth, Ole L.a. Ingeniør Ole L.a. Forseth er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Falch, Søren Ingeniør Søren Falch er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Eriksen, Edvard Justermester Edvard Eriksen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Elster, Johan Kontorsjef Johan Elster er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1949 Ekeby, Aagot Skuespillerinne Aagot Ekeby er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull