To main content

Tildelinger av ordener og medaljer

Hvert år hedres mennesker av Hans Majestet Kongen for deres innsats for Norge og norsk samfunnsliv. Alle nye tildelinger publiseres på denne siden. Listen er omvendt kronologisk, det vil si at den siste utnevnelsen kommer først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter:

  • St. Olavs Orden: Tildelinger fra 1947 og fram til i dag
  • Fortjenstordenen: Alle tildelinger tilbake til stiftelsen i 1985
  • St. Olavsmedaljen: Alle tildelinger tilbake til stiftelsen i 1939
  • Kongens fortjenstmedalje: Alle tildelinger tilbake til stiftelsen i 1908
  • Kongens erindringsmedalje: Tildelinger fra 2002 og fram til i dag


Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid.

Søk i oversikten

I søkefeltet kan du skrive inn navn eller sted - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om bosted, og da vil ikke trefflisten være fullstendig.

Du kan begrense søket til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år ved hjelp av nedtrekksmenyene. 

Veiledning

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt.

Dersom du trenger hjelp til søket, kontakt Ordenskanselliet:
E-post:  [email protected]

Search : Typer: Årstall:

Treff: 45

07.02.2023 Boos, Jürgen Direktør Jürgen Boos, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Jürgen Boos mottok utmerkelsen for fremme av norsk-tysk kultursamarbeid og norsk litteratur i Tyskland.
10.06.2021 Edig, Thomas Honorær konsul Thomas Edig, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
10.06.2021 Palm, Detlef Honorær konsul Detlef Palm, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
10.06.2020 Weiler, Per Kommandørkaptein Per Weiler, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
10.10.2019 Schulze, Peter Kunstnerisk leder Peter Schulze, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Peter Schulze mottok utmerkelsen for sitt virke med å fremme norsk-tysk samarbeid.
20.08.2018 Aschenbrenner, Max J. Honorær konsul Max J. Aschenbrenner, München, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
20.08.2018 Teyssen, Johannes Honorær generalkonsul Johannes Teyssen, Düsseldorf, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
02.10.2017 Schmidt-Henkel, Hinrich Oversetter Hinrich Schmidt-Henkel, Berlin, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Hinrich Schmidt-Henkel mottok utmerkelsen for fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og Tyskland.
18.04.2016 Dorfmüller, Joachim Professor Joachim Dorfmüller, Münster, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Joachim Dorfmüller, professor ved Universitetet i Münster, mottok utmerkelsen for fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og Tyskland, særlig innen musikk.
07.08.2015 Schmidt Dreyblatt, Petra Kunstnerisk leder Petra Schmidt Dreyblatt, Warnemünde, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Petra Schmidt Dreyblatt, kunstnerisk leder ved Edvard-Munch-Haus, Warnemünde, mottot utmerkelsen for sitt virke for fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og Tyskland.
21.08.2014 Sauerborn, Michael Wilhelm Oberst Michael Wilhelm Sauerborn, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Michael Wilhelm Sauerborn, forsvarsattaché ved Tysklands ambassade, til Ridder første klasse for embetsfortjeneste.
19.05.2014 Stensrud, Asmund Asmund Stensrud, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt norsk borger Asmund Stensrud til Ridder første klasse for fortjenstfullt virke for norske næringsinteresser i Tyskland.
15.05.2013 Specht, Hans Christian Konsul Hans Christian Specht, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Hans Christian Specht, Norges konsul i Bremen, til Ridder første klasse for embetsfortjeneste.
15.05.2013 Koenen, Karl-Ludwig Konsul Karl-Ludwig Koenen, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Karl-Ludwig Koenen, Norges konsul i Frankfurt, til Ridder første klasse for embetsfortjeneste.
15.05.2013 Ehlers, Carl Christian Konsul Carl Christian Ehlers, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Carl Christian Ehlers, Norges konsul i Kiel, til Ridder første klasse for embetsfortjeneste.
16.08.2012 Fröhlich, Linde Kunstnerisk leder Linde Fröhlich, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Linde Fröhlich, kunstnerisk leder ved de nordiske filmdagene i Lübeck, til Ridder første klasse for fortjenstfullt virke for de kulturelle forbindelser mellom Norge og Tyskland, særlig innen film.
11.11.2011 Haefs, Gabriele Doktor Gabriele Haefs, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Gabriele Haefs til Ridder første klasse for fortjenstfullt virke for norsk litteratur og kultur i Tyskland.
19.06.2009 Rauen, Aloysius Konsul Aloysius Rauen, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt tysk borger Aloysius Rauen, f. 1956, norsk konsul i München, til Ridder første klasse for embetsfortjeneste.
02.12.2008 Lange-Fuchs, Hauke Advokat Hauke Lange-Fuchs, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Hauke Lange-Fuchs, født 1934, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og Tyskland.
15.10.2007 Müller, Hans-Friedrich Pressetalsmann Hans-Friedrich Müller, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
15.10.2007 Schyrocki, Wolfgang Protokollsjef Wolfgang Schyrocki, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
15.10.2007 Prestele, Christian Oberstløytnant Christian Prestele, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
15.10.2007 Romes, Thomas Underdirektør Thomas Romes, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
15.10.2007 Buhr, Teite Rådgiver Teite Buhr, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
15.10.2007 Reimann, Götz Werner Seniorrådgiver Götz Werner Reimann, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1999 Mackensen, Johannes Senatskoleinspektør Johannes Mackensen, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1999 Beiderwieden, Thiess Konsul Thiess Beiderwieden, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1998 Ellerbeck, Thomas Stedfortredende pressetalsmann Thomas Ellerbeck, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1998 Budde, Carolin Personlig rådgiver Carolin Budde, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.01.1997 Hövelmann, Hans Joachim Oberstløytnant, forsvarsattaché Hans Joachim Hövelmann, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1995 Tegethoff, Friedrich W. Konsernsjef Friedrich W. Tegethoff, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1994 Kindsgrab, Michael Konsulent Michael Kindsgrab, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1994 Germann, Christian Førstekonsulent Christian Germann, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1994 Friedl, Aschim Politiinspektør Aschim Friedl, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1994 Wiedeman, Jan Forsvarsattaché Jan Wiedeman, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1993 Menghin, Wilfried Professor Wilfried Menghin, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1992 Reinheimer, Karl-Heinz Direktør Karl-Heinz Reinheimer, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1991 Remmers, Henning W.R. Oberstløytnant Henning W.R. Remmers, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1990 Schaefer, Helmut Dr. Helmut Schaefer, Forbundsrepublikken Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.07.1990 Messer, Hans Konsul Hans Messer, Forbundsrepublikken Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
08.09.1989 Bath , Marianne Annen ambassadesekretær Marianne Bath , Forbundsrepublikken Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
19.08.1987 Specht, Hans Konsul Hans Specht, Forbundsrepublikken Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
19.08.1987 Schmid, Fritz Annen ambassadesekretær Fritz Schmid, Forbundsrepublikken Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
19.08.1987 Moscovici, Adonia Første ambassadesekretær Adonia Moscovici, Forbundsrepublikken Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse
01.01.1970 Heidorn, Joachim Førstesekretær Joachim Heidorn, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse