To main content

Tildelinger av ordener og medaljer

Hvert år hedres mennesker av Hans Majestet Kongen for deres innsats for Norge og norsk samfunnsliv. Alle nye tildelinger publiseres på denne siden. Listen er omvendt kronologisk, det vil si at den siste utnevnelsen kommer først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter:

  • St. Olavs Orden: Tildelinger fra 1947 og fram til i dag
  • Fortjenstordenen: Alle tildelinger tilbake til stiftelsen i 1985
  • St. Olavsmedaljen: Alle tildelinger tilbake til stiftelsen i 1939
  • Kongens fortjenstmedalje: Alle tildelinger tilbake til stiftelsen i 1908
  • Kongens erindringsmedalje: Tildelinger fra 2002 og fram til i dag


Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid.

Søk i oversikten

I søkefeltet kan du skrive inn navn eller sted - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om bosted, og da vil ikke trefflisten være fullstendig.

Du kan begrense søket til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år ved hjelp av nedtrekksmenyene. 

Veiledning

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt.

Dersom du trenger hjelp til søket, kontakt Ordenskanselliet:
E-post:  [email protected]

Search : Typer: Årstall:

Treff: 560

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last
01.07.1948 Sørensen, John Kvartermester John Sørensen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Sølvberg, Jens Butikksjef Jens Sølvberg er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Sæter, Lars Gårdbruker Lars Sæter er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Syvertsen, Gustav Gustav Syvertsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Syvertsen, Anthon Fabrikkarbeider Anthon Syvertsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Swane, Finn Lagersjef Finn Swane er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Sværi, Andreas H. Gårdsarbeider Andreas H. Sværi er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Svendsen, Johanne Organist Johanne Svendsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Svendsen, Hans Hovedbokholder Hans Svendsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Stufsrud, Theodor Maskinfører Theodor Stufsrud er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Stubdal, Jørgen Jørgen Stubdal er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Stråtveit, Gundla Oversøster Gundla Stråtveit er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Strømmen, Odd H Stiger Odd H Strømmen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Strømme, Johannes Andersen Johannes Andersen Strømme er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Strømhaug, Ludvig Gruvearbeider Ludvig Strømhaug er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Strøm, Sigvart Paul Postekspeditør Sigvart Paul Strøm er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Strandwitz, Max Lastesjef Max Strandwitz er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Strand, Hans Inspektør Hans Strand er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Storskogen, Emma Fru Emma Storskogen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Stormo, Kristen A. Mekaniker Kristen A. Stormo er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Stephansen, Betzy Frøken Betzy Stephansen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Stensrud, Oscar Automattømmer Oscar Stensrud er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Stenseth, Karl Reparatør Karl Stenseth er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Stenbro, Alfred Alfred Stenbro er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Starheim, Olav Lærer Olav Starheim er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Stake, Aksel Verkstedarbeider Aksel Stake er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Sporpind, Petter Fabrikkarbeider Petter Sporpind er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Sporpind, Johan Fabrikkarbeider Johan Sporpind er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Solheim, Magne Lærer, klokker Magne Solheim er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Solem, Mathias Nikolay Justisvaktmester Mathias Nikolay Solem er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Soleim, Martha Distriktsjordmor Martha Soleim er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Solberg, Kristian Kristian Solberg er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Snerten, Halvor Skogvokter Halvor Snerten er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Sliper, Sivert Veivokter Sivert Sliper er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Skår, Lasse Rasmussen Bonde Lasse Rasmussen Skår er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Skrepperud, Kristi Budeie Kristi Skrepperud er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Skogly, Julius Lagerekspeditør Julius Skogly er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Skogly, Emil Cellulosekoker Emil Skogly er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Skjeppestad, Anders Organist Anders Skjeppestad er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Skjelbred, Ivar Kvartermester Ivar Skjelbred er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Skinstad, H.m. Planteskolebestyrer H.m. Skinstad er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Skauge, Severin Fabrikkarbeider Severin Skauge er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Sjølli, Anders Verksmester Anders Sjølli er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Sivertsen, Sigvald Rikhard Formann Sigvald Rikhard Sivertsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Sivertsen, Johan Formann Johan Sivertsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Siveland, Olaf Gulbrand Kjendeli Lensmann Olaf Gulbrand Kjendeli Siveland er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Sem, Emma Fullmektig, frøken Emma Sem er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Seim, Martha Poståpnerske Martha Seim er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Schrøder, Waldemar Waldemar Schrøder er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Schrøder, Fridolf Fridolf Schrøder er tildelt Kongens Fortjenstmedalje